کی روش اولین کسی بود که در سن 15 سالگی رونالدو را درحالی که در تیم جوانان آکادمی اسپورتینگ لیسبون بود کشف کرد